Opieka koordynowana w POZ

Opieka koordynowana w POZ to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ, który ją prowadzi, w sytuacjach medycznie uzasadnionych może zlecić pacjentom badania, zarezerwowane do tej pory tylko dla lekarza specjalisty. Większe uprawnienia lekarzy rodzinnych, dodatkowa specjalistyczna diagnostyka oraz obecność lekarzy – konsultantów z wybranych dziedzin medycyny w zespołach POZ, mają na celu usprawnienie procesu postawienia diagnozy oraz wdrożenia właściwego leczenia. Dzięki temu, część pacjentów nie musi już czekać w długich kolejkach do poradni specjalistycznych, a może być odpowiednio leczona w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Ścieżką opieki koordynowanej mogą zostać objęci pacjenci z najczęściej występującymi chorobami przewlekłymi w Polsce, tj. ze schorzeniami z zakresu kardiologii, cukrzycy, chorób płuc i endokrynologii (np. cukrzyca, nadciśnienie czy niedoczynność tarczycy). Osoby, które kwalifikują się do tego rodzaju opieki medycznej spotykają się z lekarzem rodzinnym, który podczas 30 minutowego spotkania ustala z pacjentem plan leczenia na najbliższy rok (w tym: niezbędne badania diagnostyczne, spotkania z dietetykiem czy dodatkowe konsultacje medyczne).

W związku z zachodzącymi zmianami, kadra naszej Przychodni wzbogaciła się o dyplomowanego dietetyka oraz następujących lekarzy specjalistów:

  • diabetolog,
  • endokrynolog,
  • kardiolog,
  • pulmonolog.

W oferowanych przez nas usługach medycznych pojawiła się także możliwość wykonania biopsji cienkoigłowej tarczycy. Jest ona skierowana zarówno do pacjentów objętych opieką koordynowaną w naszej placówce jak również do osób chcących wykonać takie badanie odpłatnie.

Pacjentów, którzy podejrzewają, że kwalifikują się do udziału w ścieżce opieki koordynowanej i chcieliby wziąć w niej udział lub dowiedzieć się więcej na jej temat, zachęcamy do kontaktu z personelem medycznym naszej przychodni.