Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne są dobrym sposobem kontrolowania stanu swojego zdrowia, a gdy coś nie jest w porządku, stanowią nieocenioną pomoc dla lekarza w diagnozowaniu i monitorowaniu postępów leczenia.

Wykonujemy  zarówno podstawowe badania laboratoryjne z zakresu:

  • analityki ogólnej,
  • biochemii klinicznej;

jak i badania specjalistyczne, obejmujące zakresem:

  • badania serologiczne,
  • markery nowotworowe,
  • diagnostykę hormonalną,
  • diagnostykę zakażeń,
  • toksykologię.

Do punktu pobierania krwi oraz odbioru innego materiału do analizy (mocz, kał), zapraszamy od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 do 9.30, a w poniedziałki i piątki od 7.00 do 9.30.