Oferta dla firm

Medycyna pracy

Firmom oferujemy opiekę medyczną z zakresu medycyny pracy. Przepisy prawa /Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o Służbie Medycyny Pracy (Dz.U. 1997 Nr 96 poz. 593, z póź. zm.)/ regulujące kwestie badań pracowniczych, wymagają od podmiotów gospodarczych zawierania z jednostkami służby medycyny pracy umów pisemnych na wykonywanie tychże badań wobec ich pracowników i kandydatów do pracy. Tym samym zaświadczenia uzyskane bez umowy są w świetle prawa nieważne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych firm, ceniących sobie swobodę i niezależność, oferujemy współpracę w zakresie badań medycyny pracy bez stałej, miesięcznej opłaty. Rozliczenia dokonywane są na podstawie rzeczywiście wykonanych w danym miesiącu badań i według stawek zawartych w umowie.

Wykonujemy badania:

  • wstępne, okresowe i kontrolne,
  • sanitarno-epidemiologiczne,
  • kierowców,
  • pracowników ochrony fizycznej,
  • osób ubiegających się o pozwolenie na broń,
  • kandydatów na studia oraz do szkół zawodowych.

Przypominamy, że każdy pracownik musi mieć wystawione przez pracodawcę skierowanie na badania profilaktyczne, opisujące warunki i zagrożenia związane z zajmowanym stanowiskiem pracy.

Szczepienia

Jesienią, w okresie zwiększonej zachorowalności na grypę, zachęcamy firmy do skorzystania z oferty szczepień przeciwko grypie. Przy jednoczesnym szczepieniu minimum 10 osób, istnieje możliwość dojazdu personelu medycznego do zakładu pracy i wykonania szczepień na miejscu. Proponujemy również możliwość indywidualnego zgłaszania się każdej osoby do naszej placówki w celu wykonania szczepienia. Podstawą do wykonania przez nasza placówkę takich szczepień jest pisemne zlecenie, w którym określona jest imienna lista osób deklarujących chęć zaszczepienia, wskazanie płatnika oraz formy rozliczenia.

W celu otrzymania szczegółowej oferty i wzoru umowy prosimy o kontakt z Przychodnią: biuro@extra-med.com.pl