dobry-psycholog-gdyniaPsychiatria zajmuje się zapobieganiem, badaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób psychicznych oraz związanych z nimi zaburzeń.

Obecnie w psychiatrii dostrzega się potrzebę zrównoważonego podejścia do problemów zdrowotnych, uwzględniając zarówno aspekty biologiczne, jak i posiadające naturę psychologiczną.