Informujemy, że doktor Agnieszka Waga jest nieobecna w Przychodni do 15.06.2018.