Wykonujemy również badania lekarskie osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub już je posiadających.

Obejmują one swym zakresem:

  • Badanie okulistyczne,
  • Badanie psychiatryczne,
  • Badanie psychologiczne,
  • Badanie prowadzone przez lekarza uprawnionego do wydawania wymaganych orzeczeń lekarskich przy ubieganiu się o pozwolenie na broń.

Cennik usług związany z badaniami osób ubiegających się o broń

Usługa Cena
Badanie okulistyczne 65,00
Badanie psychiatryczne 85,00
Badanie psychologiczne 120,00
Badanie lekarza uprawnionego do wydawania orzeczeń lekarskich przy ubieganiu się o pozwolenie na broń 100,00
KOMPLET 370,00

Wykonanie badań okulistycznych oraz psychologicznych powierzamy zewnętrznym podmiotom, z którymi współpracujemy. Oczywiście możliwe jest także wykonanie tych badań we własnym zakresie i przyniesienie odpowiednich zaświadczeń na wizytę do lekarza uprawnionego do wydawania wymaganych orzeczeń lekarskich przy ubieganiu się o pozwolenie na broń.